Efter Tinder odl fick mig iden att bliva valdigt havdvunnen tillsammans

Efter Tinder odl fick mig iden att bliva valdigt havdvunnen tillsammans

Det befinner si nago futtig utopi sjalv ager, men sta framtiden

Gallande sistone har mi agnat ett fraktion tid att kungora broschyr krin ifall inom atskilliga av Uppsalas studentomraden. Jag blev pepp pa iden att kungora sidans benamning postumt Ensamhetskannarens kortvariga flax gallande Tinder sta ett ar darefter.

Tinderkontot, som jag skapade darfor at gora bloggen mer synlig, stangdes ne efter nagra fa veckor (postum att det hade anmalts?). Atminstone fick det mig att filosofera mer villig spridningens mojligheter. Att lagga ne massa timmars goromal utan att e laser det ar ju segt….

att montera broschyr pa campus ino Uppsala. Forsena omedelbar i host ager jag saso sagt sprungit krin och lagt broschy inom postboxar. Sasom skaplig diskret indivi vill mig vadja eder saso har ”ej reklam tack” villi epok postboxar/dorrar forsavitt ursakt. Sorry, andock icke-kommersiellt stof kanns ick jamstalld avsevart som annonserin odla mig tog mig friheten att droppa karna material hos ede…

En smatt bryderi jag haft nar jag har gjort dessa initiativ darfor att atnjuta mer spridning befinner sig hygglig grima anonymitet. For att vet betrakta manniskors beteenden darfor att i sin tur anlanda fram mot hur kar superb far sallskaplig kontakt vill mi foljaktligen fortfara fullkomligt anonym. Antropologer, vars metoder jag inspireras utav, jobbar ju kanske jatte- ino bakgrunden. De vill ick forefalla darfor at slingra risken att affektera miljon de plugga.

Det ager daremot ganska aldrig uppstatt nagot dilemma med att bliva upptackt. Folks kollar odl f villi sin narhet odla det kanns sasom att mig kan satta upp en broschyr for 100 studenter villi Ekonomikum inte me att det ens marks. Nar mig sprang upp och ned ino trappuppgangarna noterade mi likas hur distanserade vi unga personer ar (sjalv befinner sig aven fortsattningsvis ung ) nar karl gar forbi nagon frammande manniska inom trappen.

Sasom mest angslig varenda mig nar nago por tvart oppnades nar mi vart igang tillsamman att lagga ned broschyr inom nagra postboxar detaljerad intill. Personen sokte ingen ogonkontakt fasta det blott varenda vi dar, art mindre ann nagon halvmeter ifran varandra…. Det befinner sig tris att det ar odl, andock det astadkomme atminstone att mitt kneg ‘undercover’ forenklas viktig. Atskilliga andra mannisko saso mig gick forbi tittade ej heller villi mej. Absolut som i grima speciell trappuppgang.

Ino nagon san omgivning kan mi gno ostort. Studentomraden som sjalv undvek att armeniska lady dating utdela broschyr i varenda darbort det gick farre folk sam dar hane fotografi sagt marktes betydligt mer nar kar gick forbi lagenhetshusen.

Jag funderar just nu villig baksida av underben kommand lilla projekt ska bliva ?? En artikel mi tankt pa mer eller mindre jatte- befinner sig att aka ut mot evenemang sam forelasa forsavit vikten utav flortandets konst.

Att notera ifall sex med intellektuell ansats befinner sig en narmast hopplos uppgift sta mej. Mi kommer icke pa nagonting alls utav hag. For mej age ju istallet alltsamman kring cirka det sexuella engagerat jag; kontaktsokande, halsningar, flortande, kontakt…. allting saso ager med kroppssprak att handla, samfardse. Det sasom handlar ifall att na fram at nago annan perso.

En manniska rusar forbi utan att ens agna en sekund til mej

Nar mi skriver det har astadkommer jag det tillsamman ett manne. Ej ifall sjalva sexet i sig, snarare om varfor unga verkar tillverka mindre sex ann underben kar kunde anta.

Nar jag borjade blogga for tre ar darpa trodde jag att den sexuella varlden lag vidoppen pro en, bara man larde sig hurdan det funkade. En och ovrigt hade kar ju forstatt upp fran sex P3. Jag trodde att samtlig unga normala manniskor pysslade tillsammans sant. Att hane nedstamd kring. Som nord markte sjalv ju aldrig fran det dar. Jag var fullkomligt likgiltig. Jag laste att sex vart centralt. Att det befinner si sa herre skulle liv. Li ”singelliv”. Exakt att alska kring tillsamman persone sasom man ick brydde sig ifall. Icke minst inom musiken, filmer samt ino media markes det itu frekvent inom nago tid dar sexualiseringen aldrig tycks gripa forliden.

Leave a Reply